Obec Hlincová Hora

Informace občanům obce

Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019

Možnosti platby poplatků

Poplatky za komunální odpad a pejsky.

Pro rok 2019 je poplatek za komunální odpad 650,- Kč

Poplatek platí každý občan s trvalým pobytem v obci

Pokud v nemovitosti není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí se poplatek 650,- Kč za nemovitost

Poplatek za pejsky se nemění

Poplatek za pejska je 400,- Kč                                  důchodce platí 200,- Kč

Poplatek za dalšího pejska je 600,- Kč                       důchodce platí 150,- Kč

Poplatky lze platit za komunální odpad a pejsky dohromady třemi způsoby

  • Hotovostní platbou v úředních hodinách na OÚ
  • Platební kartou v úředních hodinách na OÚ                  (NOVĚ)
  • Bankovním převodem na účet ČSOB číslo účtu 460947 kód banky 0300

Jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné.

Aktuality

Řádné zasedání zastupitelstva
Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
Veřejná vyhláška
Vyhláška ministerstva životního prostředí.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa