Obec Hlincová Hora

Mateřská školka

Mateřská škola Hlincová Hora

Mateřská školka má vlastní www stránky, kde získáte podrobné informace o jejím fungování

www.skolka-hlincovahora.cz

 

   
Sídlo Hlincová Hora č.p. 5, 373 71
Právní forma příspěvková organizace
Předmět činnosti předškolní vzdělávání
Zřizovatel Obec Hlincová Hora
01893807
Nejsme plátce DPH  
   
Pevná linka 385 340 454
Ředitelka 725 963 386
email skolka@hlincovahora.cz
   
   

 

Aktuality

Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019
více
Zasedání zastupitelstva
Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce 23.4.2019
více
Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště
více
UPOZORNĚNÍ
Dne 18.4.2019 zrušeny úřední hodiny
více
Volby do evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele VOK
více
Volby do evropského parlamentu
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
více
Zrušovací OZV
Zrušení vyhlášky č.1/2004
více
Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce
více
Zaměřování kabelů NN
více
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Záměr o prodeji pozemku
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1260/3, (28 m2) konkrétnímu zájemci
více
Záměr obce o pronájmu
záměr obce o pronájmu restauračního zařízení Hlincovka
více
Volby do evropského parlamentu
Počet členů VOK obec Hlincová Hora
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa