Obec Hlincová Hora

Úřední deska
Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hlincová Hora


PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Volba prezidenta 2018 informace a dokumenty


Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 27.11.2017
Svazek obcí Budějovicko - Sever

Návrh rozpočtu na rok 2018 a Rozpočtový výhled Svazku obcí Budějovicko - Sever pro roky 2018 a 2019


Záměr o pronájmu restauračního zařízení

Podrobnosti viz ZÁMĚR


Mimořádné zastupitelstvo

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 10.10.2017


Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb Obec Hlincova Hora-volby 2017


Potřebujete voličský průkaz?

Jak postupovat v případě žádosti o voličský průkaz


Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR

Jmenování zapisovatele OVK obec Hlincová Hora.


Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR

Informace o volebním okrsku a místě voleb


Obecně závazná vyhláška č.2/2017

Zrušovací ustanovení


Rozpočtové opatření č.8 a č.9

Rozpočtové opatření číslo 8 v kompetenci starosty obce a rozpočtové opatření č.9


Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtové opatření číslo 7 v kompetenci starosty obce


Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření číslo 6 v kompetenci starosty obce


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Rozpočtové opatření č.5/2017
ČEVAK kalkulace a skutečné ceny vodné - stočné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích


Rozpočtové opatření č.4/2017
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o veřejných službách.

Smlouva o veřejných službách s Dopravním podnikem České Budějovice a.s. v přepravě cestujících na rok 2017 pro obec Hlincová Hora.
Viz.příloha


Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora

Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora 2016 - 2018. Viz.příloha


Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017

Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017 viz. příloha


Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2016

Kompletní dokumentace k závěrečnému účtu obce Hlincová Hora za rok 2016. Viz. přílohy


Informace k dani z nemovitých věcí 2017

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Hlincová Hora.


Schválené rozpočty na rok 2017

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017.
Schválený rozpočet matřské školy Hlincová Hora na rok 2017.


Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


E-On oznámení o přerušení dodávky el. energie

Přerušení dodávky el.energie v obci. Týká se VO.


Svazek obcí Budějovicko - Sever

Návrh rozpočtu na rok 2017


Dražební vyhláška

Předmětem dražby je chata Hlincová Hora č.e. 161


Volby 2016

Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 Hlincová Hora


Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016

Oznámení o době a místu konání voleb.


Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 22.9.2016


VOLBY 7. a 8. října 2016

Volby do zastupitelstev krajů


Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
ZÁMĚR

Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. §39 o obcích zveřejňuje Obec Hlincová Hora, dále jako zadavatel ,, záměr,, pronajmout formou nájemní smlouvy nebytové prostory pro účely provozu restauračního zařízení, k datu 1. 9. 2016.


Mimořádné zastupitelstvo

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva dne 4.8.2016


Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout v přiložených souborech.


Svazek obcí Budějovicko - Sever

Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek obcí Budějovicko - Sever


Vodné stočné

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže období.


Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2015
Zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017

Ředitelka Mateřské školy Hlincová Hora
po dohodě se zřizovatelem mateřské školy vyhlašuje
zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017


Zápisy do MŠ a ZŠ Rudolfov 2016 / 2017

Bližší informace na přiložených letácích


Svazek obcí Budějovicko - Sever

Návrh rozpočtu na rok 2016


Zastupitelstvo Jihočeského kraje

20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10:00 hodin.


Návrh rozpočtu pro rok 2016
Vyjádření o existenci sítí - CETIN

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura poskytuje vyjádření k sítím zdarma. Viz. leták.


Veřejná vyhláška

Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště II


Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Předmět veřejné zakázky
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hlincová Hora“


Zrušení výběrového řízení

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora rozhodlo dne 23.6.2015 zrušit výběrové řízení.


Svazek obcí Budějovicko - Sever - závěrečný účet za rok 2014

Kompletní závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko - Sever, jehož členem je také naše obec Hlincová Hora.


Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.
Termín zasedání : 1.4.2015 /středa/ od 18.00 hod na Obecním úřadě Hlincová Hora


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni za rok 2014
Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka. Zadávací řízení na akci "Rekonstrukce návesní kaple sv.Jana Nepomuckého v obci Hlincová Hora"


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.


ZÁMĚR

pronajmout formou nájemní smlouvy nebytové prostory pro účely provozu restauračního zařízení


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍOBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.


Návrh rozpočtu Svazu obcí Budějovicko sever na rok 2015
MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva.


Eon - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.


Obec Hlincová Hora a Obecní úřad Hlincová Hora 5, 373 71

zveřejňují

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hlincová Hora


Zápis č. 58/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 30.9.2014


Záměr prodeje části pozemku
Záměr pronajmout

formou nájemní smlouvy nebytové prostrory pro provoz restauračního zařízení ...


Oznámení o zahájení řízení

ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu (č.j. 14/347)


Zápis č. 57/2014

Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 4.9.2014


Zápis č. 56/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 26.8.2014


MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva.
Termín zasedání : 4.9.2014 /čtvrtek / od 18.00 hod na Obecním úřadě Hlincová Hora


Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků , dle zákona č. 491/2001 Sb.
O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,( dále jen "vyhláška")


Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Informace dle § 15 písm. d) Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise)


Zápis č. 55/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 22. 7. 2014


Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Informace dle § 27 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí


Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

ZTV Kodetka III v kat. území Hlincová Hora


Zápis č. 54/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 24. 6. 2014


Nařízení statutárního města České Budějovice č. 2/2014

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Zápis č. 53/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 20. 5. 2014


Výsledky voleb do do Evropského parlamentu

Hlasovací okrsek Hlincová Hora


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 DSO Budějovicko sever
Oznámení o době a místu konání voleb

dle zákona č. 62/2003 Sb.
volbách do Evropského parlamentu. o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014

Finanční úřad pro Jihočeský kraj


Zápis č. 52/2014

Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29. 4. 2014


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
První zasedání okrskových volebních komisí

dle zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu.
O volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014


Zápis č. 51/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 22. 4. 2014


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.
o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014


Zápis č. 50/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 18.3.2014


Zápis č. 49/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 18.2.2014


Informace o počtu členů okrskové volebních komise

dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.
o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014


Zápis č. 48/2014

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 21.1.2014


Zápis č. 47/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 30.12.2013


Zápis č. 46/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 10.12.2013


Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2014
Zápis č. 45/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 19.11.2013


Návrh kalkulace stočného
Návrh rozpočtu Svazu obcí Budějovicko sever na rok 2014
Opis výsledků hlasování ve volbách do poslanecké směnovny
Zápis č. 44/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 15.10.2013


První zasedání okrskových volebních komisí

dle zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

25.10.2013 (pátek) a 26.10.2013 (sobota)


Jmenování zapisovatele okrskové volebních komise

dle zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Informace o počtu členů okrskové volebních komise

dle zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

dle zákona č. 247/1995 Sb.O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Zápis č. 43/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 17. 9. 2013


Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Zápis č. 42/2013

Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 27.8. 2013


Zápis č. 41/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 13. 8. 2013


Zápis č. 40/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 16. 7. 2013


Oznámení o rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Hlincová Hora na školní rok 2013/2014

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hlincová Hora těmto uchazečům:


Zápis č. 39/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 18. 6. 2013


Strategie území MAS 2014 - 2020
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2013/2014


Tisková zpráva Oblastního spolku Českého červeného kříže v Českých Budějovicích z 2.6.2013

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích se rozhodl pro zmírnění následků povodně a pomoc potřebným vyhlásit od 3.6.2013 materiální sbírku první pomoci.


Zápis č. 38/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 14. 5. 2013


Zápis č. 37/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 16. 4. 2013


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

č.j. KUJCK 16426/2012


Závěrečný účet za rok 2012
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Mateřská škola Hlincová Hora


Zápis č. 36/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 19. 3. 2013


Zápis č. 35/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 26. 2. 2013


Zápis č. 34/2013

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29. 1. 2013


Opis výsledků hlasování ve volbách prezidenta 2013 - 2. kolo
Opis výsledků hlasování ve volbách prezidenta 2013 - 1. kolo
Zápis žáků do 1.třídy ZŠ Rudolfov na školní rok 2013 – 2014

se koná ve dnech:
pátek - 18.ledna 2013 od 13,30 hodin do 17,30 hodin
sobota - 19.ledna 2013 od 8,30 hodin do 11,30 hodin
ve školní budově 1. stupně ZŠ Rudolfov.


Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 pro obec Hlindová Hora

Finanční úřad v Českých Budějovicích


Zápis č. 33/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 27. 12. 2012


Zápis č. 32/2012

Z řádného zasedání zastupitelsta obce Hlincová Hora konaného dne 11. 12. 2012


Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2013
Návrh rozpočtu Svazu obcí Budějovicko sever na rok 2013
Zápis č. 31/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 20. 11. 2012


Volba prezidenta republiky dle volebního zákona č.275/2012 Sb.

Zapisovatel okrskové volební komise.


Informace k volbě prezidenta republiky, dle zákona č. 275/2012 Sb.

volební místo HlincováHora – sál pohostinství , číslo popisné 26


Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

Informační leták, který vypracoval Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím


Stanovení počtu členů okrskové komise k volbám prezidenta ČR
Zápis č. 30/2012

Z řádného zasedání zastupitelsta obce Hlincová Hora konaného dne 23. 10. 2012


Směrnice 01/2012

Vnitřní směrnice č. 01/2012 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hlincová Hora


Územní rozhodnutí (REHA - MED s.r.o.)

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby
Sp. zn.: MěÚ/OV/2434/2012/Feu
Č.j.: MěÚ/4052/2012/Feu


Opis výsledků hlasování ve volbách 2012 - 2. kolo (Senát)
Oznámení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Jitka Frühbauerová a syn.


Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2. Kolo

Se uskuteční ve dnech 19. a 20. 10. 2012


Opis výsledků hlasování ve volbách 2012
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR

Se uskutenční 12. a 13.10.2012


Zápis č. 29/2012

Z řádného zasedání zastupitelsta obce Hlincová Hora konaného dne 25. 9. 2012


Výzva KHS na základě aktuálního požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. 9. 2012

Pozor na konzumaci alkoholu z neověřených, neidentifikovatelných balení a dalších podezřelých zdrojů.


Výzva pro žadatele o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ZTV "KODETKA III"

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby
Sp. zn.: MěÚ/OV/1940/2012/Feu
Č.j.: MěÚ/OV/3525/2012/Feu


Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Zapisovatel okrskové volební komise.


Informace k volbám do zastupitelstev obcí Senátu Parlamentu ČR
Zápis č. 28/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 28. 8. 2012


Zápis do Mateřské školy Rudolfov

Dodatečný zápis do druhé nově otevírané třídy a kritéria pro přijímání žáků.


Zápis č. 26/2012

Z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 23. 8. 2012


Stanovení počtu členů okrskové komise k volbám do zastupitelstev krajů a1/3 Senátu Parlamentu ČR
Zápis č. 25/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 19. 7. 2012


Zápis č. 24/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 10. 7. 2012


Zápis č. 23/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 19. 6. 2012


Zápis č. 22/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29. 5. 2012


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Hodnotící zpráva za rok 2011
Nařízení obce č.1/2012-vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov-Statutární město České Budějovice
Zápis č. 21/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 24. 4. 2012


Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Veřejná vyhláška hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2012

Dne 16.4.2012 bude zpřístupněn na Finančním úřadu v Českých Budějovicích k nahlédnutí hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2012.


Daň z nemovitosti - informační letáky

Informační letáky Ministerstva financí ČR vzahující se k dani z nemovitostí pro rok 2012


Zápis č. 20/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 28. 3. 2012


Zápis č. 19/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 20. 3. 2012


Zápis č. 18/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 28. 2. 2012


Zápis č. 17/2012

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 31. 1. 2012


Vyhláška o uložení daňové písemnosti

Finanční úřad v Českých Budějovicích zaslal vyhlášku o uložení daňové písemnosti pro Alenu Fleischmanovou.


Informace k dani z nemovitosti

Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období 2012 pro obec Hlincová Hora


Novelizací zákona o loteriích ...

Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve vztahu k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění hazardu


Zápis č. 16/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29.12.2011


Kalkulace vodného a stočného pro rok 2012
Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2012
Zápis č. 15/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29.11.2011


Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora

Místostarostka Zuzana Strolená svolává na 29. 11. 2011 Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora


Sdělení občanům - možnost plnění povinné školní docházky

ZŠ a MŠ J. Š. Baara


Zápis č. 14/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 25.10.2011


Sdělení občanům – OBČANSKÉ PRŮKAZY
Zápis č. 13/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 20.9.2011


Zápis č.12/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 23.8.2011


Zápis č.11/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 19.7.2011


Zápis č.10/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 14. 6. 2011


Zápis č.9/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 10.5.2011


Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Zápis č.8/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 12.4.2011


Zápis č.7/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 15.3.2011


Zápis č.6/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 15.2.2011


Zápis č.5/2011

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 18. 1. 2011


Zápis č.4/2010

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 28.12.2010


Zápis č.3/2010

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 14.12.2010


Zápis č.2/2010

Z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 23.11.2010


Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora

konaného dne 9. 11. 2010, od 18:00 hodin.


Úřední deska - archiv změn

Aktuality

Rozpočtové opatření č.1/2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 v kompetenci starosty obce
více
Dne 1.2.2018 jsou zrušeny úřední hodiny.
více
Zápis č.56/2018
Zápis č.56/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.1.2018
více
Rozpočtové opatření č.17
Rozpočtové opatření č.15 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.55/2017
Zápis č.55/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2017
více
Dne 16.1.2018 zrušeny úřední hodiny.
více
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek lze platit bankovním převodem
více
Večerní svoz komunálního odpadu
Firma Marius Pedersen podala informaci o večerním svozu komunálního odpadu.
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hlincová Hora
více
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018 a střednědobý výhled
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ v tisících 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
více
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Volba prezidenta 2018 informace a dokumenty
více
Poplatek za komunální odpad pro rok 2018
Příloha k OZV číslo 2/2015 - poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočtové opatření č.15 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 14 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.54/2017 mimořádné
Zápis č.54/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2017
více
Zápis č.53/2017
Zápis č.53/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2017
více
Rozsvícení Vánočního stromu 5.12.2017
Náves u pomníčku 5.12.2017
více
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 27.11.2017
více
Mikulášská nadílka
Také letos přijde na Hlincovku Mikuláš s andělem a čertem.
více
Tradiční setkání seniorů
Vánoční setkání seniorů obce Hlincová Hora
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2018 a Rozpočtový výhled Svazku obcí Budějovicko - Sever pro roky 2018 a 2019
více
Záměr o pronájmu restauračního zařízení
Podrobnosti viz ZÁMĚR
více
Rozpočtová opatření č. 12 a č.13 k zápisu ZO č.52/2017
Rozpočtová opatření č. 12 v kompetenci starosty obce. Rozpočtová opatření č. 13.
více
Zápis č.52/2017
Zápis č.52/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2017
více
Oprava silnice III/1468 doplnění linky autobusů ČSAD
Ve dnech 25.10.2017 až 19.11.2017 proběhne oprava silnice III/1468 v úseku Hlincová Hora - Zvíkov Doplnění informace o linkách autobusů ČSAD
více
Zápis č.51/2017
Zápis č.51/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 10.10.2017
více
Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 10.10.2017
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb Obec Hlincova Hora-volby 2017
více
Rozpočtová opatření č. 11 k zápisu ZO č.50/2017
Rozpočtová opatření č. 11 v kompetenci starosty obce.
více
Zápis č.50/2017
Zápis č.50/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2017
více
Výpadky dodávky el. energie Hlincová Hora
Od 25. 9.2017 dochází k nepravidelnému přerušování dodávky el. energie a následně k přerušení dodávek vody.
více
Potřebujete voličský průkaz?
Jak postupovat v případě žádosti o voličský průkaz
více
Loučení s létem
Pozvánka na rozloučení s létem
více
Zápis č.49/2017
Zápis č.49/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2017
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Jmenování zapisovatele OVK obec Hlincová Hora.
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Informace o volebním okrsku a místě voleb
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017
Zrušovací ustanovení
více
Rozpočtová opatření č.10/2017
Rozpočtová opatření č. 10 v kompetenci starosty obce
více
Podzimní svoz velkoobjemových odpadů
Podzimní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů sobota 14.10.2017
více
Úprava úředních hodin
V úterý 15.8.2017 úprava úředních hodin
více
Dne 27.7.2017 jsou zrušeny úřední hodiny
Dne 27.7.2017
více
Zápis č.47/2017
Zápis č.47/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2017
více
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření číslo 7 v kompetenci starosty obce
více
Olympijský běh
Ve středu 21.6.2017 se v Hlincové Hoře běžel Olympijský běh.
více
17. ročník místního triatlonu
Přijďte si zkusit triatlon v malém.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření číslo 6 v kompetenci starosty obce
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Zápis č.46/2017
Zápis č.46/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.5.2017
více
Přerušení dodávky elektřiny
Informace E-On
více
18. HORNICKÉ SLAVNOSTI
Rudolfov Farská louka 3. června 2017.
více
Rozpočtové opatření č.5/2017
více
MINIDUATLON KODETKA 2017
Již 9. ročník dětského miniduatlonu bude odstartován v sobotu 20.5.2017
více
Zápis č.45/2017
Zápis č.45/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2017
více
Zápis č.44/2017
Zápis č.44/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2017
více
ČEVAK kalkulace a skutečné ceny vodné - stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období
více
OZNÁMENÍ ČEVAK
Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č.274/2001 Sb. paragraf 9 odst,5. Dne 10.5.2017
více
Zápis č.43/2017
Zápis č.43/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2017
více
Očkování domácích miláčků
Hromadné očkování pejsků a kočiček, sobota 29.4.2017
více
Hlincohorské noviny č.23 zima - jaro 2017
více
Kontejnery na odpady
Kontejnery na velkoobjemové odpady. Nikoliv na nebezpečné!
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Smlouva o veřejných službách.
Smlouva o veřejných službách s Dopravním podnikem České Budějovice a.s. v přepravě cestujících na rok 2017 pro obec Hlincová Hora. Viz.příloha
více
Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora
Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora 2016 - 2018. Viz.příloha
více
Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017
Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017 viz. příloha
více
Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2016
Kompletní dokumentace k závěrečnému účtu obce Hlincová Hora za rok 2016. Viz. přílohy
více
Svoz BIO odpadu
První svoz BIO odpadu - hnědé popelnice
více
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu viz.leták. Přehled svozu odpadů.
více
Zápis č.42/2017
Zápis č.42/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2017
více
Upozornění
Změna úředních hodin.
více
Svoz odpadů
Informace o svozu komunálního odpadu, bio odpadu a nebezpečného odpadu.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Zápis č.41/2017
Zápis č.41/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.1.2017
více
Hlincohorské noviny č.22 - zima 2016/2017
více
Jízdní řád linky č.21 MHD
více
UPOZORNĚNÍ
Změna úředních hodin
více
Pozor - ptačí chřipka
Naše obec je do odvolání v pásmu dozoru. Bližší informace čtěte v přílohách.
více
UPOZORNĚNÍ
Dne 19.1. 2017 jsou zrušeny dopolední úřední hodiny.
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2017
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Hlincová Hora.
více
Restaurace na Hlincovce opět v provozu
V pátek 13.1.2017 se otevírá restaurace na Hlincovce. Viz. plakát.
více
Zrušené úřední hodiny
více
Zápis č.40/2016
Zápis č.40/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2016
více
Schválené rozpočty na rok 2017
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017. Schválený rozpočet matřské školy Hlincová Hora na rok 2017.
více
Zápis č.39/2016
Zápis č.39/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2016
více
Zápis č.38/2016
Zápis č.38/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.11.2016
více
Nalezené klíče
Našel se svazek klíčů
více
UPOZORNĚNÍ
Dne 15.12. 2016 jsou zrušeny odpolední úřední hodiny.
více
ČEVAK vodné stočné 2017
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
E-On oznámení o přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el.energie v obci. Týká se VO.
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Pohádka v MŠ Hlincová Hora
Mateřská škola zve maminky a děti na Vánoční pohádku. Čtěte pozvánku.
více
Setkání seniorů
Tradiční Vánoční setkání seniorů 13.12. 2016 Blíže viz. pozvánka
více
Mikulášská nadílka
V pondělí 5.12.2016 přijede Mikuláš se svou partou na Hlincovou Horu. Blíže v plakátku.
více
Upozornění
Zrušené odpolední úřední hodiny 24.11.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 22.11.2016 se koná mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
více
Hlincová Hora a první liga volejbalistek
Článek z iDNES ze dne 31.10.2016
více
POSLEDNÍ SVOZ BIO ODPADU
více
Zápis č.37/2016
Zápis č.37/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2016
více
Dražební vyhláška
Předmětem dražby je chata Hlincová Hora č.e. 161
více
Svatý Martin
Ve čtvrtek přijede před MŠ svatý Martin.
více
Restaurace Jivno
Restaurace "NA NÁVSI" Jivno - vyzkoušejte domácí kuchyni. Dovoz až do domu.
více
UKONČENÍ SVOZU BIO ODPADU
více
Zápis č.36/2016
Zápis č.36/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2016
více
Zrušené úřední hodiny
25.10. a 27.10. 2016
více
Svoz BIO odpadu
Hnědé "popelnice"
více
Volby 2016
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 Hlincová Hora
více
Kontejner na velkoobjemový odpad
Od pátku 30.9.2016 můžete vyhodit co se nehodí.
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Dne 12.10.2016 viz. příloha
více
Nalezená fena
Byla nalezena fena, kříženec ohaře, na Kodetce Jižní ulice.
více
Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místu konání voleb.
více
Zápis č.35/2016
Zápis č.35/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2016
více
Nalezený kocour
9.9.2016 nalezen kocour v ulici Ke Hřišti
více
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 22.9.2016
více
VOLBY 7. a 8. října 2016
Volby do zastupitelstev krajů
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
E-On upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících provoz el. distribučního zařízení. Podrobnosti viz připojené dokumenty.
více
Zrušené úřední hodiny
Ve čtvrtek 8.9.2016
více
Zápis č.34/2016
Zápis č.34/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.8.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
více
Zápis č.33/2016
Zápis č.33/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 4.8.2016
více
ZÁMĚR
Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. §39 o obcích zveřejňuje Obec Hlincová Hora, dále jako zadavatel ,, záměr,, pronajmout formou nájemní smlouvy nebytové prostory pro účely provozu restauračního zařízení, k datu 1. 9. 2016.
více
Zápis č.32/2016
Zápis č.32/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2016
více
Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva dne 4.8.2016
více
Hlincohorské noviny č. 20 - léto 2016
více
Nové jízdní řády MHD
Od 28.8.2016 jsou platné nové jízdní řády MHD.
více
Probíhá oprava komunikace
Oprava komunikace III/1468 v úseku Hlincová Hora - Vráto
více
Zápis č.31/2016
Zápis č.31/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2016
více
Zápis č.30/2016
Zápis č.30/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva
Ve středu 29.6.2016 se koná mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici III/1468 v obci Hlincová Hora – Rudolfov , v kat. území Hlincová Hora – Rudolfov. Důvod : Oprava silnice III/1468 Hlincová Hora - Rudolfov
více
Zápis č.29/2016
Zápis č.29/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2016
více
Zápis č.28/2016
Zápis č.28/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.5.2016
více
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout v přiložených souborech.
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 7.6.2016 se koná od 18:00 hodin mimořádné zasedání zastupitelstva na Obecním úřadě
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek obcí Budějovicko - Sever
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více
Zápis č.27/2016
Zápis č.27/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2016
více
Cestování s dětmi do zahraničí
Informace podle právní úpravy platné k 1.1.2016
více
Vodné stočné
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže období.
více
Hlincohorské noviny č. 19 - jaro 2016
více
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
více
Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2015
více
Zápis č.26/2016
Zápis č.26/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2016
více
Zápis č.25/2016
Zápis č.25/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2016
více
Nabídka kominických služeb
Ceník a kontakt v přiloženém letáku
více
Zápis č.24/2016
Zápis č.24/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2016
více
Zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017
Ředitelka Mateřské školy Hlincová Hora po dohodě se zřizovatelem mateřské školy vyhlašuje zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017
více
Zápisy do MŠ a ZŠ Rudolfov 2016 / 2017
Bližší informace na přiložených letácích
více
Zápis č.23/2015
Zápis č.23/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2015
více
Výše poplatku za popelnice na rok 2016
Poplatek za svoz KO na rok 2016. Podrobnosti, pravidla a způsob výpočtu viz odkaz "Poplatek za svoz KO 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015"
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis č.22/2015
Zápis č.22/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2015
více
Poplatek za svoz KO 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10:00 hodin.
více
Návrh rozpočtu pro rok 2016
více
Zápis č.21/2015
Zápis č.21/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 3.11.2015
více
Vyjádření o existenci sítí - CETIN
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura poskytuje vyjádření k sítím zdarma. Viz. leták.
více
Zápis č.20/2015
Zápis č.20/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.10.2015
více
Zápis č.19/2015
Zápis č.19/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.10.2015
více
Zápis č.18/2015
Zápis č.18/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2015
více
Zápis č.17/2015
Zápis č.17/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.9.2015
více
Zápis č.16/2015
Zápis č.16/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2015
více
Veřejná vyhláška
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště II
více
Zápis č.15/2015
Zápis č.15/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2015
více
Zápis č.14/2015
Zápis č.14/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.7.2015
více
Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky
Předmět veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hlincová Hora“
více
Záměr o pronajmutí restauračního zařízení
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora na svém řádném zasedání dne 23.6.2015 projednalo a všemi hlasy ,, pro ,, ( 7 hlasů ) usnesením č. 58 schválilo zveřejnit záměr o pronájem restauračního zařízení
více
Zápis č.13/2015
Zápis č.13/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2015
více
Zrušení výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora rozhodlo dne 23.6.2015 zrušit výběrové řízení.
více
Zápis č.12/2015
Zápis č.12/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2015
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever - závěrečný účet za rok 2014
Kompletní závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko - Sever, jehož členem je také naše obec Hlincová Hora.
více
Zápis č.11/2015
Zápis č.11/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2015
více
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
více
Zápis č.10/2015
Zápis č.10/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 8.4.2015
více
Zápis č.9/2015
Zápis č.9/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 1.4.2015
více
Zápis č.8/2015
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 24.3.2015
více
MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.
více
Představení obce Hlincová Hora
Video o Hlincové Hoře
více
Zápis č.7/2015
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 4.3.2015
více

Anketa