Obec Hlincová Hora

Rozpočty obce
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019


Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018


Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017


Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017


Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016


Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2015

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2015


Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2014
Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2012

Rozpočet po změnách, s údaji o skutečných příjmech a výdajích.


Rozpočet obce Hlincová Hora pro rok 2012
Přehled plnění rozpočtu obce Hlincová Hora za rok 2011

Rozpočet po změnách, s údaji o skutečných příjmech a výdajích.


Rozpočet obce Hlincová Hora pro rok 2011

Aktuality

Řádné zasedání zastupitelstva
Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
Veřejná vyhláška
Vyhláška ministerstva životního prostředí.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa