Obec Hlincová Hora

Rozpočty obce

Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2014

Schválený rozpočet Obce Hlincová Hora na rok 2014

 

Příjmy :

1111             Daň z příjmů fyz.osob záv. činnost                            650 000,--

1112             Daň z příjmů OSVČ                                                    110 000,--

1113             Daň z příjmů fyz.osob kapitál. výnosy                        78 000,--

1121             Daň z příjmů práv.osob                                              790 000,--

1211             Daň z přidané hodnoty                                            1 600 000,-- 

1340             Poplatek za svoz komunálního odpadu                    397 000,--

1341             Poplatek ze psů                                                             24 000,--

1351             Odvod z loterií                                                              13 000,--

1361             Správní poplatky                                                            1 500,--

1511             Daň z nemovitosti                                                       410 000,--

4112             Neinv. přijaté dotace ze SR – výkon veř. správy       74 000,-- 

4213             Inv. přijaté dotace – SZIF                                       8 919 846,--

4116             Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – Úřad práce       60 000,--  

3111/2324    MŠ – přijaté nekapitálové náhrady                           174 500,--

3412/2324    SK Hlincovka – přijaté nekapitálové náhrady             5 000,--

3639/2131    Příjmy z pronájmu pozemků                                       87 300,--

3727/2111    Separovaný odpad  (EKO-KOM)                                45 000,--  

6310/2141    Příjmy z úroků                                                                   150,--  

6310/2324    Přijaté nekapitálové náhrady (ČNB)                                 10,--   

 

Příjmy :                                                                                        13 439 306,--    

 

Výdaje :

2212/5139      Materiál – silnice                                                           5 000,--

2212/5141      Úroky z úvěru – opravy MK                                      14 000,-- 

2212/5156      PHM                                                                               9 000,--                                   

2212/5169      Zimní údržba a čištění  komunikací                        100 000,--

2219/5141      Úroky z úvěru – cyklostezka                                        9 000,--

2219/5169      Ostatní služby                                                              30 000,--

2221/5151      Studená voda – buňka MHD                                        1 000,--

2221/5154      El. energie – buňka MHD                                           35 000,--

2221/5193      Dopravní obslužnost – MHD                                    210 000,--

2321/5154      El. energie – kanalizace                                              75 000,--

3111/5021      MŠ – ost. osobní výdaje                                              42 000,--  

3111/5031      MŠ – pojistné OSSZ                                                    10 500,--            

3111/5032      MŠ – pojistné ZP                                                           3 800,--            

3111/5038      MŠ – úraz. pojištění                                                         180,--            

3111/5162      MŠ – služby telekom. a radiokom.                            18 000,--                                                      

3111/5331      MŠ - příspěvek na provoz                                        240 000,--

3326/6121      Ochrana památek – rekonstr. náves. kaple           342 800,--

3341/5169      Rozhlas. poplatek                                                            540,--

3399/5175      Pohoštění – kultura                                                    10 000,--

3412/5021      Tělovýchova – ost. osobní výdaje                                2 500,--

3412/5162      Tělovýchova – služby telekom. a radiokom.              5 000,--  

3419/5222      Příspěvky- tělovýchova                                              45 000,--

3421/5141      Úroky z úvěru – dětské hřiště                                      5 000,--             

3613/5141      Úroky z úvěru – víceúčel. zařízení                          136 120,--                

3613/5151      Studená voda                                                               25 000,--

3613/5153      Zemní plyn                                                                  70 000,--  

3613/5154      El. energie                                                                    70 000,--       

3631/5154      El. energie – veřejné osvětlení                                 100 000,--

3631/5171      Opravy – veřejné osvětlení                                        30 000,--  

3639/5011      Platy zaměstnanců                                                    276 000,--

3639/5031      Sociální pojištění                                                         69 000,--

3639/5032      Zdravotní pojištění                                                     25 000,--

3639/5038      Úrazové pojištění                                                          1 160,--

3639/5139      Materiál                                                                       20 000,--

3639/5141      Úroky z úvěru - automobil                                           9 200,--

3639/5156      PHM                                                                             18 000,-- 

3639/5164      Nájemné                                                                            500,--

3639/5167      Školení                                                                            1 000,--             

3721/5169      Nebezpečný odpad                                                      18 000,-- 

3722/5169      Komunální odpad                                                     350 000,-- 

3723/5169      Separovaný odpad                                                    160 000,--

3726/5169      Bioodpad                                                                     50 000,-- 

3729/5169      Objemný odpad                                                          42 000,--

3745/5021      Ost. osobní výdaje – péče o veřejnou zeleň                5 000,-- 

3745/5139      Materiál – péče o veřejnou zeleň                               20 000,--                                   

3745/5156      PHM – péče o veřejnou zeleň                                    15 000,--

3745/5169      Služby                                                                          35 000,-- 

5512/5222      HZS Rudolfov – příspěvek                                        20 000,--

6112/5023      Odměny členů ZO                                                    552 100,--

6112/5031      Sociální pojištění                                                        96 800,--

6112/5032      Zdravotní pojištění                                                    34 900,--

6171/5021      OÚ – ost. osobní výdaje                                           243 000,--

6171/5031      Sociální pojištění                                                        55 500,--

6171/5032      Zdravotní pojištění                                                    19 980,--

6171/5038      Úrazové pojištění                                                            950,--

6171/5139      OÚ – nákup materiálu                                              20 000,--

6171/5161      OÚ – služby pošt                                                          7 000,--

6171/5162      OÚ – telekom. a radiokom. služby                           50 000,--

6171/5166      OÚ – právní služby                                                  102 000,--

6171/5167      OÚ – školení                                                                 3 000,--

6171/5169      OÚ – ost. služby                                                         66 194,--

6171/5172      OÚ- program. vybavení                                            10 000,--

6171/5175      OÚ – občerstvení                                                         1 000,-- 

6171/5229      Příspěvek – SMO                                                         3 000,--

6171/5329      Příspěvek – Budějovicko-Sever                                  6 000,--

6310/5163      Služby peněžních ústavů                                           20 000,--

6320/5163      Pojištění                                                                      39 100,--

6402/5366      Vratky dotací – fin. vypořádání min. let                 12 634,--

 

Výdaje :                                                                                        4 122 458,--

 

                                                                  

8124 Splátky jistiny

 

Splátky úvěru – cyklostezka                                                        272 400,--

Splátky úvěru – opravy místních komunikací                             63 888,--

Splátky úvěru – dětské hřiště                                                        22 200,--

Splátky úvěru – víceúčelové zařízení                                       8 926 713,-- 

Splátky úvěru – automobil                                                             31 647,--        

 

Celkem :                                                                                     9 316 848,--  

 

Výdaje celkem                                                                         13 439 306,--

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora je vypracován jako přebytkový.

Z přebytku rozpočtu budou hrazeny splátky úvěrů.

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora byl schválen na zasedání zastupitelstva usnesením č. 111 ze dne 30. 12. 2013.

Aktuality

Důležité upozornění ČEVAK
Odstávka pitné vody 1.2.2019 od 8:00 do 16:00 hodin
více
Nabídka pracovního místa - Marius Pedersen
více
Rozpočtové opatření č.14/2019
Rozpočtové opatření č.14/2019 v kompetenci starosty obce
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Kosmetický salon Chance
Nově otevřený salon Chance, Kodetka Jižní 93
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ obce Hlincová Hora v tisících Kč 2019 až 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ obce Hlincová Hora v tisících Kč 2019 až 2021
více
Schválený rozpočet MŠ na rok 2019
Schválený rozpočet MŠ na rok 2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlincová Hora v tisících Kč 2019 až 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hlincová Hora v tisících Kč 2019 až 2021
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Zápis č.04/2018
Zápis č.04/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2018
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Záměr obce o prodeji pozemku
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ obce Hlincová Hora v tisících Kč 2017 až 2020
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ obce Hlincová Hora v tisících Kč 2017 až 2020
více
Zápis č.03/2018 - mimořádné
Zápis č.03/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018
více
Rozpočtové opatření č.13/2018
Rozpočtové opatření č.13/2018 v kompetenci starosty obce
více
SMO svaz měst a obcí Budějovicko - Sever
Návrhu rozpočtu svazku obcí Budějovicko - Sever na rok 2019 Návrhu střednědobého výhledu svazku obcí Budějovicko - Sever na rok 2020 - 2024
více
Zápis č.01/2018
Zápis č.01/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2018
více
Záměr o vypůjčení části pozemku
více
Záměr obce o pronájmu restauračního zařízení
více
Zápis z ustavujícího zastupitelstva
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Rozpočtové opatření č.12/2018
Rozpočtové opatření č.12/2018 v kompetenci starosty obce
více
Oznámení
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
více
Veřejná vyhláška § 25 SŘ
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
více
Volby do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.
více
Zápis č.67/2018
Zápis č.67/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.9.2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce HH
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlincová Hora v tisících Kč 2018 až 2020
více
Rozpočtové opatření č.11/2018
Rozpočtové opatření č.11/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.10/2018
Rozpočtové opatření č.10/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Záměr o vypůjčce
Záměr o vypůjčce MŠ Hlincová Hora
více
Zápis č.66/2018
Zápis č.66/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.8.2018
více
Zápis č.65/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.65/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2018
více
Hlincohorské noviny č.28 léto 2018
více
Rozpočtové opatření č.8/2018
Rozpočtové opatření č.8/2018 v kompetenci starosty obce
více
Oznámení
dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
více
Zápis č.64/2018
Zápis č.64/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.7.2018
více
Zápis č.63/2018
Zápis č.63/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2018
více
Rozpočtové opatření č.7/2018
Rozpočtové opatření č.7/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.6/2018
Rozpočtové opatření č.6/2018 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.62/2018
Zápis č.62/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2018
více
Rozpočtové opatření č.5/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.61/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.61/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2018
více
Jmenování pověřence GDPR
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Budějovicko-Sever
více
Zápis č.60/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.60/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2018
více
Zápis č.59/2018
Zápis č.59/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2018
více
Rozpočtové opatření č.4/2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.58/2018
Zápis č.58/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2018
více
Rozpočtové opatření č.3/2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 v kompetenci starosty obce
více
Hlincohorské noviny č.26 zima 2018
více
Pravidla provozování společenského sálu obce Hlincová Hora
více
Zápis č.57/2018
Zápis č.57/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2018
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.1/2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.56/2018
Zápis č.56/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.1.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018.
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018.
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
více
Hlincohorské noviny č.23 zima - jaro 2017
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Smlouva o veřejných službách.
Smlouva o veřejných službách s Dopravním podnikem České Budějovice a.s. v přepravě cestujících na rok 2017 pro obec Hlincová Hora. Viz.příloha
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Hlincohorské noviny č.22 - zima 2016/2017
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017
více
Hlincohorské noviny č. 20 - léto 2016
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více
Hlincohorské noviny č. 19 - jaro 2016
více
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
více
Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky
Předmět veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hlincová Hora“
více
Představení obce Hlincová Hora
Video o Hlincové Hoře
více

Anketa