Obec Hlincová Hora

Úřední deska
Řádné zasedání zastupitelstva

Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019


Obecní úřad Dubičné

Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha


Veřejná vyhláška obec JIVNO

Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha


Veřejná vyhláška

Vyhláška ministerstva životního prostředí.


Informace Finančního úřadu

Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora


Záměr obce o prodeji pozemku
Záměr o vypůjčení části pozemku
Záměr obce o pronájmu restauračního zařízení
Komunální odpad 2019

Poplatek za komunální odpad na rok 2019


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Volby do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Záměr o vypůjčce

Záměr o vypůjčce MŠ Hlincová Hora


Oznámení

dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Jmenování pověřence GDPR
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Smlouva o veřejných službách.

Smlouva o veřejných službách s Dopravním podnikem České Budějovice a.s. v přepravě cestujících na rok 2017 pro obec Hlincová Hora.
Viz.příloha


Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Předmět veřejné zakázky
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hlincová Hora“


Směrnice 01/2012

Vnitřní směrnice č. 01/2012 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hlincová Hora


Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn

Aktuality

Řádné zasedání zastupitelstva
Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
Veřejná vyhláška
Vyhláška ministerstva životního prostředí.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa