Obec Hlincová Hora

Úřední deska

Komunální odpad 2019

Poplatek za komunální odpad na rok 2019

                                      Příloha k OZV č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
              třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                                             na rok 2019
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok :
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily :
Kč 279 615,-- a byly rozúčtovány takto :
 
Náklady 279 615,-- děleno 527 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 530,-- Kč.
V Hlincové Hoře 2. 11. 2018
           
            Celkem poplatek za KO na rok 2019 činí Kč 650,--
             viz. Usnesení č. 21 z mimořádného jednání ZO dne 6. 11. 2018
 

Aktuality

Řádné zasedání zastupitelstva
Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
Veřejná vyhláška
Vyhláška ministerstva životního prostředí.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa