Informace občanům obce
POZVÁNKA DO VOSELNA - 27. a 28. září 2019

Svatováclavská pouť


Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Informace obecního úřadu 19.8.2019
Upozornění - změna úředního dne
Informace obecního úřadu 13.8.2019
Odpočinkové centrum pro volnočasové aktivity občanů Hlincové Hory
Nepotřebné potřebným

Poděkování sociálního družstva Diakonie Broumov


Areál SK Hlincovka

Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště


První svoz BRO odpadu

První svoz hnědých popelnic


Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019

Možnosti platby poplatků


Ledax o.p.s - pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby


Kácení dřevin mimo les.

Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.


Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení

Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov).
V příloze vzor ke stažení.