Obec Hlincová Hora

Informace občanům obce

Volnočasová zóna

Volnočasová zóna

Obec Hlincová Hora připravuje výstavbu volnočasové zóny pro občany Hlincové Hory. Vzhledem k tomu, že současný prostor (za obecní buňkou a nyní ještě bezprostředně vedle RD cca 1m ) již zcela nevyhovuje svému účelu, přijalo zastupitelstvo obce rozhodnutí požádat JČ kraj prostřednictvím dotačního programu „Program obnovení venkova“ (dále jen POV) o příslušnou dotaci na vybudování této zóny.

Po vyhodnocení všech možností k umístění této volnočasové zóny na obecních pozemcích se nám jeví situovat ji do přehledného a zcela bezpečného místa. (Viz mapka a vizualizace)

Obec nechala vypracovat vizualizaci této zóny, která zahrnuje umístění stolů a lavic, které budou přestřešeny altánem, dále obsahuje malé pískoviště a gril. Tento prostor má sloužit pro setkávání všech občanů Hlincové Hory, bez rozdílů věků. Kompletní zóna bude opatřena provozním řádem, který bude závazný pro všechny její uživatele.

Žádáme spoluobčany o vyslovení svých názorů a připomínek. V žádném případě nechceme plánovanou stavbou narušit soukromí obyvatel okolních pozemků a jsme přesvědčeni, že řádným užíváním této zóny se tak nestane.

V současné době jsou na plánovaném místě provedeny terénní úpravy, které by v případě odmítnutí odpočinkové zóny byly dokončeny zpevněním terénu, s přesunutím obecních setů betonové stoly a lavice za obecní buňkou u hřiště.

 S ohledem na administraci vedené s krajským úřadem a následně ke stavebnímu řízení, o které podle rozsahu stavebních prací obec Hlincová Hora požádá, žádáme o vaše vyjádření do konce května 2019 prostřednictvím e-mailu obecni.urad@hlincovahora.cz

nebo na adresu Obecní úřad Hlincová Hora č. p. 5 PSČ 373071.

 

Děkujeme za Vaše názory a náměty.

 

Za zastupitelstvo obce

Ing. Karel Fousek

starosta obce

 

Pro úplnost uvádíme chronologicky vývoj plánované výstavby, včetně současných nákladů

  • Zasedání ZO 27. 12. 2018 přijato usnesení č. 30, všemi hlasy pro, o výstavbě a podání žádosti o dotaci z programu POV kraje. Náklady 0
  • podání žádosti o dotaci z programu POV na kraj ve výši 67 tis. Kč., vlastní zdroje, náklady 0
  • duben 2019 terénní úpravy, náklady 4.346,50 Kč s DPH
  • duben vypracování vizualizace, vlastní zdroje, náklady 0
  • duben schválená dotace ve výši 60 tis. Kč
  • duben vypracování informační tabule, náklady 1500,00 Kč  oprava 900,- Kč 
  • částka 1500,00 Kč byla zaplacena za informační tabuli ulic Kodetky 1 a 2, která bude umístěna na stejném pozemku jako zamýšlená stavba 

 

Volnočasová zóna

Volnočasová zónaVolnočasová zónaVolnočasová zónaVolnočasová zóna

Aktuality

Záměr obce o pronájmu pozemku
více
Běh okolo Hlincovky a Jivna
Třetí ročník běhu okolo Hlincovky a Jivna 8.6.2019
více
Upozornění
Změny v úředních hodinách
více
Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.6/2019 v kompetenci starosty obce
více
Budějovicko-Sever
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Přerušení dodávky elektrické energie
14.6.2019
více
Olympijský běh se blíží
Blíží se start Olympijského běhu a také ukončení registrace.
více
Hospůdka Na Hlincovce
Restaurace v Hlincové Hoře opět v provozu !
více
UPOZORNĚNÍ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Zápis č.08/2019
Zápis č.08/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2019
více
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty obce
více
Volnočasová zóna
více
Hlincohorské noviny jsou zpět!!!
více
Veřejná vyhláška FÚ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj informuje
více
Nepotřebné potřebným
Poděkování sociálního družstva Diakonie Broumov
více
Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019
více
Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště
více
Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce
více
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa