Zápisy ZO rok 2018 - 2019 - 2020

Jednání zastupitelstva 28. 04. 2020 - záznam

Záznam z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora