Obec Hlincová Hora

Rozpočty obce

Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2014

Schválený rozpočet Obce Hlincová Hora na rok 2014

 

Příjmy :

1111             Daň z příjmů fyz.osob záv. činnost                            650 000,--

1112             Daň z příjmů OSVČ                                                    110 000,--

1113             Daň z příjmů fyz.osob kapitál. výnosy                        78 000,--

1121             Daň z příjmů práv.osob                                              790 000,--

1211             Daň z přidané hodnoty                                            1 600 000,-- 

1340             Poplatek za svoz komunálního odpadu                    397 000,--

1341             Poplatek ze psů                                                             24 000,--

1351             Odvod z loterií                                                              13 000,--

1361             Správní poplatky                                                            1 500,--

1511             Daň z nemovitosti                                                       410 000,--

4112             Neinv. přijaté dotace ze SR – výkon veř. správy       74 000,-- 

4213             Inv. přijaté dotace – SZIF                                       8 919 846,--

4116             Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – Úřad práce       60 000,--  

3111/2324    MŠ – přijaté nekapitálové náhrady                           174 500,--

3412/2324    SK Hlincovka – přijaté nekapitálové náhrady             5 000,--

3639/2131    Příjmy z pronájmu pozemků                                       87 300,--

3727/2111    Separovaný odpad  (EKO-KOM)                                45 000,--  

6310/2141    Příjmy z úroků                                                                   150,--  

6310/2324    Přijaté nekapitálové náhrady (ČNB)                                 10,--   

 

Příjmy :                                                                                        13 439 306,--    

 

Výdaje :

2212/5139      Materiál – silnice                                                           5 000,--

2212/5141      Úroky z úvěru – opravy MK                                      14 000,-- 

2212/5156      PHM                                                                               9 000,--                                   

2212/5169      Zimní údržba a čištění  komunikací                        100 000,--

2219/5141      Úroky z úvěru – cyklostezka                                        9 000,--

2219/5169      Ostatní služby                                                              30 000,--

2221/5151      Studená voda – buňka MHD                                        1 000,--

2221/5154      El. energie – buňka MHD                                           35 000,--

2221/5193      Dopravní obslužnost – MHD                                    210 000,--

2321/5154      El. energie – kanalizace                                              75 000,--

3111/5021      MŠ – ost. osobní výdaje                                              42 000,--  

3111/5031      MŠ – pojistné OSSZ                                                    10 500,--            

3111/5032      MŠ – pojistné ZP                                                           3 800,--            

3111/5038      MŠ – úraz. pojištění                                                         180,--            

3111/5162      MŠ – služby telekom. a radiokom.                            18 000,--                                                      

3111/5331      MŠ - příspěvek na provoz                                        240 000,--

3326/6121      Ochrana památek – rekonstr. náves. kaple           342 800,--

3341/5169      Rozhlas. poplatek                                                            540,--

3399/5175      Pohoštění – kultura                                                    10 000,--

3412/5021      Tělovýchova – ost. osobní výdaje                                2 500,--

3412/5162      Tělovýchova – služby telekom. a radiokom.              5 000,--  

3419/5222      Příspěvky- tělovýchova                                              45 000,--

3421/5141      Úroky z úvěru – dětské hřiště                                      5 000,--             

3613/5141      Úroky z úvěru – víceúčel. zařízení                          136 120,--                

3613/5151      Studená voda                                                               25 000,--

3613/5153      Zemní plyn                                                                  70 000,--  

3613/5154      El. energie                                                                    70 000,--       

3631/5154      El. energie – veřejné osvětlení                                 100 000,--

3631/5171      Opravy – veřejné osvětlení                                        30 000,--  

3639/5011      Platy zaměstnanců                                                    276 000,--

3639/5031      Sociální pojištění                                                         69 000,--

3639/5032      Zdravotní pojištění                                                     25 000,--

3639/5038      Úrazové pojištění                                                          1 160,--

3639/5139      Materiál                                                                       20 000,--

3639/5141      Úroky z úvěru - automobil                                           9 200,--

3639/5156      PHM                                                                             18 000,-- 

3639/5164      Nájemné                                                                            500,--

3639/5167      Školení                                                                            1 000,--             

3721/5169      Nebezpečný odpad                                                      18 000,-- 

3722/5169      Komunální odpad                                                     350 000,-- 

3723/5169      Separovaný odpad                                                    160 000,--

3726/5169      Bioodpad                                                                     50 000,-- 

3729/5169      Objemný odpad                                                          42 000,--

3745/5021      Ost. osobní výdaje – péče o veřejnou zeleň                5 000,-- 

3745/5139      Materiál – péče o veřejnou zeleň                               20 000,--                                   

3745/5156      PHM – péče o veřejnou zeleň                                    15 000,--

3745/5169      Služby                                                                          35 000,-- 

5512/5222      HZS Rudolfov – příspěvek                                        20 000,--

6112/5023      Odměny členů ZO                                                    552 100,--

6112/5031      Sociální pojištění                                                        96 800,--

6112/5032      Zdravotní pojištění                                                    34 900,--

6171/5021      OÚ – ost. osobní výdaje                                           243 000,--

6171/5031      Sociální pojištění                                                        55 500,--

6171/5032      Zdravotní pojištění                                                    19 980,--

6171/5038      Úrazové pojištění                                                            950,--

6171/5139      OÚ – nákup materiálu                                              20 000,--

6171/5161      OÚ – služby pošt                                                          7 000,--

6171/5162      OÚ – telekom. a radiokom. služby                           50 000,--

6171/5166      OÚ – právní služby                                                  102 000,--

6171/5167      OÚ – školení                                                                 3 000,--

6171/5169      OÚ – ost. služby                                                         66 194,--

6171/5172      OÚ- program. vybavení                                            10 000,--

6171/5175      OÚ – občerstvení                                                         1 000,-- 

6171/5229      Příspěvek – SMO                                                         3 000,--

6171/5329      Příspěvek – Budějovicko-Sever                                  6 000,--

6310/5163      Služby peněžních ústavů                                           20 000,--

6320/5163      Pojištění                                                                      39 100,--

6402/5366      Vratky dotací – fin. vypořádání min. let                 12 634,--

 

Výdaje :                                                                                        4 122 458,--

 

                                                                  

8124 Splátky jistiny

 

Splátky úvěru – cyklostezka                                                        272 400,--

Splátky úvěru – opravy místních komunikací                             63 888,--

Splátky úvěru – dětské hřiště                                                        22 200,--

Splátky úvěru – víceúčelové zařízení                                       8 926 713,-- 

Splátky úvěru – automobil                                                             31 647,--        

 

Celkem :                                                                                     9 316 848,--  

 

Výdaje celkem                                                                         13 439 306,--

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora je vypracován jako přebytkový.

Z přebytku rozpočtu budou hrazeny splátky úvěrů.

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora byl schválen na zasedání zastupitelstva usnesením č. 111 ze dne 30. 12. 2013.

Aktuality

Budějovicko-Sever
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Přerušení dodávky elektrické energie
14.6.2019
více
Setkání seniorů 2019
více
Jednání zastupitelstva obce
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.5.2019
více
Olympijský běh se blíží
Blíží se start Olympijského běhu a také ukončení registrace.
více
Hospůdka Na Hlincovce
Restaurace v Hlincové Hoře opět v provozu !
více
UPOZORNĚNÍ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Nabídka zaměstnání
Dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích hledá správce areálu (bývalé Centrum sociálních služeb Libnič).
více
Zápis č.08/2019
Zápis č.08/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2019
více
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty obce
více
Volnočasová zóna
více
Hlincohorské noviny jsou zpět!!!
více
Volby do evropského parlamentu
První zasedání členů VOK Obec Hlincova Hora-EP 2019
více
Veřejná vyhláška FÚ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj informuje
více
Nepotřebné potřebným
Poděkování sociálního družstva Diakonie Broumov
více
Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019
více
Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště
více
Volby do evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele VOK
více
Volby do evropského parlamentu
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
více
Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce
více
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Volby do evropského parlamentu
Počet členů VOK obec Hlincová Hora
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa