Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Na základě ustanovení § 17 odst. 6  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise

 

pana Marcela NAŠINCE,
nar. 29.4.1975,
Severní 65, 373 71 Hlincová Hora

 

 

Hlincová Hora, 20.8.2020

 

 

 

RNDr. Josef Petrášek  v.r.
starosta obce
Hlincová Hora