Úřední deska

Zasedání okrskové volební komise

Zasedání okrskové volební komise se uskuteční dne 10.9.2020 od 20:00 v budově obecního úřadu.

Josef Petrášek
starosta obce
Hlincová Hora