Úřední deska
Volby 2020

Jmenování zapisovatele VOK obec Hlincova Hora-2020


Volby 2020

informace o počtu a sídle VOK Obec Hlincova Hora-obec 2020


Volby 2020

Stanovení minimálního počtu členů VOK obec Hlincová Hora


Veřejná vyhláška

OOP stanovení místní úpravy provozu


Volby 2020

Seznam volebních obvodů a počet členů ZO obec Hlincova Hora 2020


Rozpočtové provizorium

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020


Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO

Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020


Veřejná vyhláška

Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících


Podpora při výsadbě nových dřevin

Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.


Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obec Hlincová Hora


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Volby do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Oznámení

dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Jmenování pověřence GDPR
Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn