Úřední deska

Veřejná vyhláška

Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jih. kraje

DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE O MOŽNOSTI UPLATNIT PŘIPOMÍNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA