Dotace

Dotace na úroky z úvěru - r.2020

logo Jihočeský kraj

V r.2020 obdržela obec z "Programu obnovy venkova" dotaci ve výši 40954 Kč na úroky z úvěru