Strategický rozvojový dokument obce

                                STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE

                      Znak obce

                                                      HLINCOVÁ HORA
                                                 NA OBDOBÍ 2010-2022
                                         Místní program obnovy venkova

              Novelizováno 03/2018 - Schváleno zastupitelstvem obce : 27.03.2018 usnesením č. 159