Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023

POPLATEK ZE PSŮ


Obecné závazná vyhláška č. 2/2023

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ


Obecně závazná vyhláška č. 3/2023

POPLATEK Z POBYTU


Obecně závazná vyhláška č. 4/2023

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ


Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška č. 3/2022

Obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora č. 3/2022 - Požární řád obce


Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č.1/2020

o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č.2/2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostoru


Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.


Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen

Sazebník úhrad pro zpoplatňování věcných břemen v katastrálním území Hlincová Hora


Obecně závazná vyhláška č.1/2010

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlincová Hora


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce


Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Příloha k OZV č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora č. 1/2012

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Požární řád obce