Monitor MF ČR

Monitor MF ČR

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím - informace o rozpočtu dané obce, % zadlužení dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, údaje o hospodaření příspěvkových organizací obce

MONITOR.STATNIPOKLADNA.CZ