Informace občanům obce
Akce "UKLIĎME ČESKO"
Zápisy do ZŠ
Antigenní testy
Sčítání 2021
FFP2 respirátory pro občany
Tašky na tříděný odpad
Změny ve veřejné dopravě (JIKORD)
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
Trvalý pobyt - přihlášení a zrušení
ČEVAK - kontakty
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
Provoz MHD při "PES 5"
AED defibrilátor

Automatizovaný Externí Defibrilátor


Provoz MHD od 30.11.
JIKORD - linková doprava
Uzavření mateřské školy
JIKORD - omezení spojů
Nádoby na elektroodpad
MHD od 15.10.2020

Změny organizace městské hromadné dopravy


Úřední hodiny (nařízení vlády)
Dopravní podnik města ČB - změny
Drony - ochrana vlastnického práva a soukromí člověka
Kompenzace za kůrovcové dřevo
K vývoji po volbách 03/2020 - fakta a dokumenty
Hospůdka Na Hlincovce

Změna provozní doby od 1.7.2020


Informace v souvislosti s mimořádným opatřením

Informace krizového štábu JK, vyjádření ČEVAK a upozornění pojízdná prodejna


Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora


Systém odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora
Jak nakládat s domovním odpadem? Manuál ke koronaviru

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?
Manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky.


Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora

Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora na školní rok 2020/2021


Informace občanům obce ze dne 25.3.2020

Mimořádný svoz KO, svoz BIO a výměna BIO (hnědých) popelnic, sběrný dvůr, noste roušky...


Velmi důležité

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2020 - 2021
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy


UPOZORNĚNÍ

Změny v jízdním řádu MHD (koronavirus)


Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2020
Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora
Vlastníci a uživatelé pozemků

Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)


Dotace POV 2019

Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019


Informace obecního úřadu 19.8.2019
Upozornění - změna úředního dne
Informace obecního úřadu 13.8.2019
Areál SK Hlincovka

Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště


Ledax o.p.s - pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby


Kácení dřevin mimo les.

Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.


Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení

Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov).
V příloze vzor ke stažení.