Informace občanům obce
Čištění komunikací
Očkování psů a koček
Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce
svoz BIO odpadu 2024
Krajská veterinární správa SVS pro JčK - ptačí chřipka
Informace o poplatcích v r. 2024 (odpady, psi)
Školní/občanská doprava (Rudolfov, Vráto)
Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 21.12.2023
Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí od roku 2024
Výpadek osvětlení Kodetka
Výstraha - varování před ledovkou
Parkování vozidel - zimní údržba
Veřejné osvětlení Kodetka
Poruchy veřejného osvětlení Kodetka
Info - stavba dálnice D3 - Vráto
DPMČB - tarif jízdného, smluvní podmínky přepravy od 1.8.2023
Státní veterinární správa - ptačí chřipka
Kontejnery na textil
Nabídka - testování paměti
Informace o poplatcích v r. 2023
Informace o programu "Nová zelená úsporám light"
EG.D - odstranění a ořez dřevin
Elektronická úřední deska
Požár lesa
Kotlíkové dotace
Info - Jihočeské divadlo
Nové herní prvky
Stanovení strategických priorit vlády
HZS - pálení
KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI - KACPU
Informace Ministerstva dopravy - zelené karty
Sdružení místních samospráv ČR - poděkování

Poděkování za pomoc obcím postiženým tornádem


Měření dopravy
EG.D - ořez dřevin
ERÚ - energie a DPI
Rezignace zastupitelů
Rezignace zastupitelů
Z-BOX již funkční
Z-BOX Zásilkovna
Evidence psů
Systém "Rychlého Informování Občanů" - připomenutí
INFO
Pomoc obcím zasaženým tornádem
Akce "UKLIĎME ČESKO"
Zápisy do ZŠ
Antigenní testy
Sčítání 2021
FFP2 respirátory pro občany
Tašky na tříděný odpad
Změny ve veřejné dopravě (JIKORD)
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
Trvalý pobyt - přihlášení a zrušení
ČEVAK - kontakty
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
Provoz MHD při "PES 5"
AED defibrilátor

Automatizovaný Externí Defibrilátor


Provoz MHD od 30.11.
JIKORD - linková doprava
Uzavření mateřské školy
JIKORD - omezení spojů
Nádoby na elektroodpad
MHD od 15.10.2020

Změny organizace městské hromadné dopravy


Úřední hodiny (nařízení vlády)
Dopravní podnik města ČB - změny
Drony - ochrana vlastnického práva a soukromí člověka
Kompenzace za kůrovcové dřevo
K vývoji po volbách 03/2020 - fakta a dokumenty
Hospůdka Na Hlincovce

Změna provozní doby od 1.7.2020


Informace v souvislosti s mimořádným opatřením

Informace krizového štábu JK, vyjádření ČEVAK a upozornění pojízdná prodejna


Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora


Systém odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora
Jak nakládat s domovním odpadem? Manuál ke koronaviru

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?
Manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky.


Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora

Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora na školní rok 2020/2021


Informace občanům obce ze dne 25.3.2020

Mimořádný svoz KO, svoz BIO a výměna BIO (hnědých) popelnic, sběrný dvůr, noste roušky...


Velmi důležité

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2020 - 2021
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy


UPOZORNĚNÍ

Změny v jízdním řádu MHD (koronavirus)


Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2020
Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora
Vlastníci a uživatelé pozemků

Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)


Dotace POV 2019

Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019


Informace obecního úřadu 19.8.2019
Upozornění - změna úředního dne
Informace obecního úřadu 13.8.2019
Areál SK Hlincovka

Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště


Ledax o.p.s - pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby


Kácení dřevin mimo les.

Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.