Informace občanům obce

Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora

ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ, NASTAVENÍ 
ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ    
    OD 20. DUBNA 2020