Odpady

Svoz odpadu

POPLATKY ZA ODPAD - r. 2021
Výše poplatku za odpad zůstává v r. 2021 stejná jako v r. 2020, tj. 500 Kč
(za osobu trvale hlášenou nebo za objekt bez trvale hlášených osob).
Pro platbu převodem na účet : č.ú. 460947/0300, var.symbol=číslo popisné

 

Svoz odpaduBio-nádoby je nutné připravit ke svozu před dům hned na 7:00.
Zaměstnanci obce projíždějí obec v určitém pořadí ulic a nemohou se na místa vracet opakovaně.

Přistavením bio-nádoby později během dne není zaručeno, že bude vyvezena.  

 

termíny svozu 4Q2021