Odpady

Svoz odpadu

POPLATKY ZA ODPAD - r. 2022
Poplatek za odpad v r. 2022 nemůže obec vybírat.
Více viz článek  v části Informace občanům obce
(článek "Poplatky 2022 - komunální odpad" ze dne 10.1.2022).

 

Svoz odpaduBio-nádoby je nutné připravit ke svozu před dům hned na 7:00.
Zaměstnanci obce projíždějí obec v určitém pořadí ulic a nemohou se na místa vracet opakovaně.

Přistavením bio-nádoby později během dne není zaručeno, že bude vyvezena.  

 

Svoz odpadu 3Q