Úřední deska
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 13/22-26
Informace KVS
KrÚ OŽPZL - OOP (vlk)
Informace KrÚ JčK - aktualizace zásad územního rozvoje JčK
Krajská veterinární správa SVS pro JčK - ptačí chřipka
Rozhodnutí KrÚ
Závěrečný účet obce za rok 2022
Hospodaření MŠ Hlincová Hora za rok 2022
Prodloužení dočasné ochrany
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn