Úřední deska
Svazek obcí Budějovicko-Sever
Volby 2023 (prezident) - počet a sídla volebních okrsků
Zápis zasedání zastupitelstva obce č.1/22-26
Volby 2023 (prezident) - min.počet členů okrskové volební komise
Opatření vlády ČR (o dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem)
Zveřejnění pov.údajů o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2023
Informace - ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce za rok 2021
Rozhodnutí hejtmana č.1/2022
Závěrečný účet za rok 2020
MŠ Hlincová Hora - audit
Program "Nová zelená úsporám pro obytné domy"
Nařízení SVS
Usnesení vlády

Usnesení vlády ze dne 25.11.2021


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (8.-9.10.2021)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Hospodaření MŠ Hlincová Hora za rok 2020
Zveřejnění záměrů
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Schválený rozpočet MŠ 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2022
Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na období 2021-2023
Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 a č.2/2020

o místních poplatcích ze psů a za užívání veřejného prostranství


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Mimořádné opatření KHS

Nařízení KHS Jihočeského kraje č. 3/2020


Návrh výhledu rozpočtu MŠ 2020-2022 a návrh rozpočtu MŠ na rok 2020
Zasedání zastupitelstva obce 29.6.2020
Kalkulace cen vodné stočné 2019

Kalkulace cen vodné stočné 2019 porovnání položek výpočtu a dosažené skutečnosti.


Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2020


Ustavující zasedání zastupitelstva 28.4.2020

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zvýšené nebezpečí požárů

Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů od 9.4.2020


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020


UPOZORNĚNÍ

Opatření v úředních hodinách


VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020


Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR

Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR


UPOZORNĚNÍ

Změny v jízdním řádu MHD (koronavirus)


Veřejná vyhláška

OOP stanovení místní úpravy provozu


Rozpočtové provizorium

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020


Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO

Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020


Veřejná vyhláška

Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících


Podpora při výsadbě nových dřevin

Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.


Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obec Hlincová Hora


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Volby do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Oznámení

dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Jmenování pověřence GDPR
Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn