Úřední deska
Hospodaření MŠ Hlincová Hora za rok 2022
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 4/22-26
Prodloužení dočasné ochrany
Informace FÚ k dani z nemovitých věcí
Záměr - prodej částí pozemků
ČEVAK - návrh dodatku smlouvy
MŠ - Návrh rozpočtu nákladů a výnosů 2023 a návrh SVR 2024-2025
Zveřejnění pov.údajů o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2023
Informace - ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce za rok 2021
MŠ Hlincová Hora - audit
Zveřejnění záměrů
Schválený rozpočet MŠ 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2022
Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 a č.2/2020

o místních poplatcích ze psů a za užívání veřejného prostranství


Mimořádné opatření KHS

Nařízení KHS Jihočeského kraje č. 3/2020


Zasedání zastupitelstva obce 29.6.2020
Kalkulace cen vodné stočné 2019

Kalkulace cen vodné stočné 2019 porovnání položek výpočtu a dosažené skutečnosti.


Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2020


Ustavující zasedání zastupitelstva 28.4.2020

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020


UPOZORNĚNÍ

Opatření v úředních hodinách


VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020


Veřejná vyhláška

OOP stanovení místní úpravy provozu


Rozpočtové provizorium

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020


Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO

Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020


Veřejná vyhláška

Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících


Podpora při výsadbě nových dřevin

Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.


Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obec Hlincová Hora


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Volby do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Oznámení

dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn