Úřední deska
Oznámení o konání dražby
KrÚ JčK - Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
Volby do EP - oznámení o době a místě konání voleb
Volby do EP - zasedání okrskové volební komise
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
Fin.úřad pro JčK - veřejná vyhláška
Volby EP - úřední hodiny 28.4.2024
Volby do EP - počet a sídla volebních okrsků
Volby do EP - min. počet členů okrskové volební komise
Zpráva o přezkumu hospodaření obce za r. 2023
Informace KrÚ JčK - aktualizace zásad územního rozvoje JčK
Krajská veterinární správa SVS pro JčK - ptačí chřipka
Rozhodnutí KrÚ
Závěrečný účet obce za rok 2022
Hospodaření MŠ Hlincová Hora za rok 2022
Prodloužení dočasné ochrany
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn