Úřední deska
Zápis zasedání zastupitelstva obce č.9N/2021
Zasedání zastupitelstva obce 27.4.2021
Hospodaření MŠ Hlincová Hora za rok 2020
Zveřejnění záměrů
Sčítání lidu - oznámení ČSÚ
Zasedání zastupitelstva obce 16.2.2021
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Zasedání zastupitelstva obce 29.12.2020
Schválený rozpočet MŠ 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2022
Zasedání zastupitelstva obce 21.12.2020
Návrh rozpočtu 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na období 2021-2023
Zasedání zastupitelstva obce 10.12.2020
Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 a č.2/2020

o místních poplatcích ze psů a za užívání veřejného prostranství


Zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2020
Zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2020
Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Mimořádné opatření KHS

Nařízení KHS Jihočeského kraje č. 3/2020


Návrh výhledu rozpočtu MŠ 2020-2022 a návrh rozpočtu MŠ na rok 2020
Zasedání zastupitelstva obce 29.6.2020
Kalkulace cen vodné stočné 2019

Kalkulace cen vodné stočné 2019 porovnání položek výpočtu a dosažené skutečnosti.


Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Daň z nemovitých věcí na rok 2020


Ustavující zasedání zastupitelstva 28.4.2020

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Obnovené úřední hodiny

DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora


Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zvýšené nebezpečí požárů

Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů od 9.4.2020


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020


UPOZORNĚNÍ

Opatření v úředních hodinách


VOLBY

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020


Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR

Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR


UPOZORNĚNÍ

Změny v jízdním řádu MHD (koronavirus)


Veřejná vyhláška

OOP stanovení místní úpravy provozu


Rozpočtové provizorium

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020


Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO

Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020


Veřejná vyhláška

Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících


Podpora při výsadbě nových dřevin

Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.


Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obec Hlincová Hora


Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Oznámení

Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Volby do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hlincová Hora.


Oznámení

dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů


Jmenování pověřence GDPR
Územní plán Hlincové Hory

vydaný Zastupitelstvem obce Hlincová Hora formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Úřední deska - archiv změn