Informace občanům obce

Veřejné osvětlení Kodetka

Závada (porucha) na veřejném osvětlení na Kodetce, která způsobovala výpadek celého osvětlení Kodetky, byla částečně lokalizována.
Nyní by mělo veřejné osvětlení svítit kromě několika málo lamp v ulicích Vnitřní, Jižní a části Okružní. 
Josef Petrášek, OÚ HH