Informace občanům obce

Rezignace zastupitelů

Dne 3.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Jiřího Jirky na mandát zastupitele obce Hlincová Hora.
Dne 3.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Karla Fouska na mandát zastupitele obce Hlincová Hora
Dne 4.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Luďka Bárty na mandát zastupitele obce Hlincová Hora.
Dne 9.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Aleše Fejfara na mandát zastupitele obce Hlincová Hora.
Dne 10.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Jana Kosa na mandát zastupitele obce Hlincová Hora.
Dne 11.11.2021 byla doručena písemná rezignace p. Jany Ratajové na mandát zastupitele obce Hlincová Hora.

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce