Informace občanům obce

EG.D - odstranění a ořez dřevin

EG.D - Vlastníkům a uživatelům pozemků.
Dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Viz příloha

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egd-orez-a-odstraneni-drevin.pdf EG.D dreviny 2022 54.1 Kb