Informace občanům obce

Akce "UKLIĎME ČESKO"


PYTLOMAT

 

 

OBEC HLINCOVÁ HORA SE U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ (22.4.2021) ZAREGISTROVALA A ZAPOJILA DO AKCE „UKLIĎME ČESKO“ - TRVALÝM ZŘÍZENÍM PYTLOMATŮ K DOBROVOLNÉMU SBĚRU ODPADKŮ V OBCI A JEJÍM OKOLÍ.

 

JAK PYTLOMATY FUNGUJÍ??

 

NA DVOU MÍSTECH V OBCI HLINCOVÁ HORA NALEZNETE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH TZV. PYTLOMATY - MÍSTA, KDE JE UMÍSTĚN ZÁSOBNÍK S IGELITOVÝMI PYTLI, KTERÉ MŮŽETE PŘI SVÉ PROCHÁZCE POUŽÍT K DOBROVOLNÉMU SBĚRU ODPADKŮ. DO TĚCHTO PYTLŮ POSBÍRÁTE SMETÍ, KTERÉ NAJDETE A POSLÉZE JE LZE VYHODIT DO KONTEJNERU, KTERÝ JE VYHRAZEN PRÁVĚ K TOMUTO ÚČELU.

 

ORIENTAČNÍ MAPA UMÍSTĚNÍ PYTLOMATŮ A SBĚRNÉ NÁDOBY

 

MÍSTA ZŘÍZENÝCH PYTLOMATŮ
 

  1. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KODETKA – PYTLOMAT Č.1

 

  1. ROZCESTNÍK U INFORMAČNÍ TABULE V HLINCOVÉ HOŘE – PYTLOMAT Č.2

 

MÍSTO UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉ NÁDOBY NA SESBÍRANÉ ODPADKY V RÁMCI AKCE „UKLIĎME ČESKO“

PARKOVIŠTĚ ZA RESTAURACÍ NA HLINCOVCE