Informace občanům obce

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 21.12.2023

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 21.12.2023.

Během posledního cca týdne se podařilo nastavit veřejné osvětlení tak, aby nevypadávala celá Kodetka. Ale zatím jen na úkor toho, že některé lampy (části osvětlení) jsou odpojeny v rozvaděči – jedná se celkem o asi 15 lamp (několik lamp na jedné fázi ze tří v lokalitě západně od rozvaděče ve Vnitřní/Klidné ulici, několik lamp na jedné fázi ze tří v lokalitě východně od rozvaděče).

Vypadá to tedy, že na osvětlení jsou 2 závady, buďto přímo na lampách nebo na kabelech mezi nimi. V rozvaděči samotném už byly některé součásti vyměněné, tam by mělo být vše v pořádku. Zbývá ta horší varianta – najít lampu nebo část kabelu, která/který zkraty a výpadky způsobuje. Varianta zdlouhavá, neboť se musí postupně zkontrolovat jednotlivé lampy, pak je do osvětlení zase zapojit. U kabelů pak změřit všechna pole mezi kabely, zda není kabel v tomto konkrétním místě poškozen. Tato kontrola už v tomto týdnu postupně probíhá, pracuje se na tom, zatím bez úspěchu, bez nalezení závady.

Zatím berme jako úspěch, že veřejné osvětlení funguje na valné většině lamp (na Kodetce I a II je celkem přes 80 lamp) a že v tomto vánočním čase funguje i vánoční výzdoba.

Hledání závady bude pokračovat i zítra a v příštím týdnu mezi svátky koncem roku. Věřím, že se povede závadu/závady brzy nalézt a opravit.

Tam, kde část osvětlení není v provozu, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu.

Děkuji za pochopení.
J
osef Petrášek, OÚ Hlincová Hora