Informace občanům obce

Info - Jihočeské divadlo

Informace z Jihočeského divadla

Od této sezóny mají senioři věkem nad 65 let jednotnou cenu 150 Kč za vstupenku na všechny scény Jihočeského divadla.
Nevztahuje se na premiéry, otáčivé hlediště, hostující divadla a mimorepertoárové akce.
V předcházejících letech byla sleva pouze procentuální a pro řadu seniorů v důsledku rozdílnosti cen stále vysoká.

Pro více informací  www.jihoceskedivadlo.cz