Informace občanům obce

Tašky na tříděný odpad

Na obecní úřad byly doručeny objednané tašky pro třídění odpadu v domácnostech (papír, plasty, sklo a kovy), o kterých bylo informováno v minulých dnech také v Hlincohorských novinách.
Tašky na tříděný odpad

Obec tašky pořídila na své náklady, pro obyvatele obce jsou zdarma. Tašky lze vyzvednout po zaplacení nebo při placení poplatku za komunální odpad  na OÚ v úředních hodinách.