Informace občanům obce

Tašky na tříděný odpad

Na obecní úřad byly doručeny objednané tašky pro třídění odpadu v domácnostech (papír, plasty, sklo a kovy), o kterých bylo informováno v minulých dnech také v Hlincohorských novinách.
foto - tašky na tříděný odpad

Obec tašky pořídila na své náklady, pro obyvatele obce jsou zdarma. Tašky lze vyzvednout po zaplacení nebo při placení poplatku za komunální odpad  na OÚ v úředních hodinách.