Informace občanům obce

Informace o poplatcích v r. 2024 (odpady, psi)

Místní poplatky pro rok 2024 (stejné jako v r. 2023):

Poplatek za komunální odpad (trvale hlášená osoba / nemovitost bez trvale přihlášené osoby) : 700 Kč

Poplatek za psa : 1.pes = 400 Kč, 2.pes a další = 600 Kč

Poplatek za psa (důchodce) : 1.pes = 150 Kč, 2.pes a další = 200 Kč

Poplatky jsou splatné do : 31.3.2024

Lze platit hotově či kartou na obecním úřadu 
nebo
převodem na účet 460947/0300 (variabilní symbol=číslo popisné/evidenční)

Známku obdržíte na OÚ hned při zaplacení (hotovost či karta) nebo vyzvedněte na OÚ od následujícího dne po odeslání platby na účet.

plan svozu 2024