Informace občanům obce

Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2020

Poplatky za komunální odpad a pejsky.

Pro rok 2020 je poplatek za komunální odpad 500,- Kč

Poplatek platí každý občan s trvalým pobytem v obci

Pokud v nemovitosti není nikdo hlášen k trvalému pobytu, platí se poplatek 500,- Kč

za nemovitost

Poplatek za pejsky se nemění

Poplatek za pejska je 400,- Kč                                  důchodce platí 150,- Kč

Poplatek za dalšího pejska je 600,- Kč                       důchodce platí 200,- Kč

Poplatky lze platit za komunální odpad a pejsky dohromady třemi způsoby

  • Hotovostní platbou v úředních hodinách na OÚ
  • Platební kartou v úředních hodinách na OÚ        
  • Bankovním převodem na účet ČSOB číslo účtu 460947 kód banky 0300

Jako variabilní symbol uvádějte vaše číslo popisné.