Informace občanům obce

Vlastníci a uživatelé pozemků

Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)

Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala obec o zveřejnění informace týkající se ořezu, případně odstranění dřevin, které by mohly ohrozit provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Jak postupovat je uvedeno ve výpisu z předpisů. Výpis z předpisů zde.