Informace občanům obce

Kompenzace za kůrovcové dřevo

Ministerstvo zeměděllství otevře 21.7.2020 výzvu o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Finanční příspěvek ve výši 398,-Kč/m3 je určen na kompenzaci nahodilé těžby dřeva za rok 2019 a je poskytován všem vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.

Pro více informací a podrobnosti se obraťte na obecní úřad.