Informace občanům obce

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce

SOURHN SITUACE OHLEDNĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA KODETCE - 16.2.2024
O nevhodném zapojení VO informoval také článek v Hlincohorských novinách.V současné době veřejné osvětlení svítí a nevypadává. Nicméně je vyřazeno několik lamp, které budou potřebovat (lampy samotné nebo kabely v zemi u nich) větší opravu (bude se muset kopat) – např. v ulici Klidné.

Některé části osvětlení (Kodetka II a III) jsou zapojeny nyní provizorně a většina lamp funguje, ale je jisté, že i v těchto oblastech veřejného osvětlení (Kodetka II) je závada – nejsou zapojeny všechny kabely (fáze), pokud se zapojí, opět osvětlení spadne.

Celkově není veřejné osvětlení v dobré kondici (slušně řečeno), bude nutné provést větší revizi. Ta teprve ukáže potřebný rozsah oprav a rekonstrukce VO. Částečná revize proběhla při instalaci LED svítidel, řešila však jen svítidla a jejich zapojení v lampě, celkový stav . Ve špatném stavu jsou vnitřky lamp se svorkovnicemi (ještě starými keramickými). Připočteme-li jisté neodborné nebo nesprávně provedené opravy na kabelech (např. poškozené při stavbách domů apod.),časem se  vše nakumulovalo a podpořené nepříznivým vlhkým a mrazivým počasím projevilo nyní.

Nyní tedy probíhá hledání závady/závad  na Kodetka II. Opravy se budou provádět na jaře 2024. Zároveň je požádáno o zapojení Kodetky III na samostatný rozvaděč (před předáním ZTV obci v r. 2018 nebylo provedeno, dokončeno), tím se uleví VO na Kodetka i a II.

 

 

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 30.1.2024.

V minulém týdnu (22.1.-26.1.2024), se podařilo lokalizovat místa se závadami na veřejném osvětlení na Kodetce. Problematická místa byla vyřazena z provozu, část veřejného osvětlení byla přepojena  jiným způsobem a od konce minulého týdne je provoz veřejného osvětlení stabilní a funkční - dle možností, až na několik lamp, které budou muset být opraveny, resp. kabely v zemi v jejich okolí budou muset být opraveny. 

 

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 7.1.2024.

Po dočasném ustálení stavu během vánoc a konce roku se bohužel nyní s deštivým a sněhovým počasím a mrazem vrátily problémy s vypadáváním veřejného osvětlení na Kodetce. Byla nalezena a opravena lampa se zkratovaným kabelem, přepojeny některá zapojení kabelů (správně zapojena je vlastně jen nejstarší část Kodetka I ;  další budované části Kodetka II a Kodetka III už bohužel byly zapojeny nevyhovujícím způsobem - od krajní lampy se natáhlo osvětlení na celou Kodetku II a odobně dále na celou Kodetku III)  a až do přídělu vody a sněhu a teď i mrazu bylo vše chvíli  v pořádku. Bohužel (jak bylo odborníkem předpovězeno) s aktuálním počasím se problémy opakují a to v takové míře, že nahození osvětlení po výpadku je funkční sotva pár minut a znovu dojde k výpadku (víkend 6.1.-7.1.).  Bohužel kvůli zapojení vypadává veřejné osvětlení komplet, ne pouze třeba v části.

Obyvatelům Kodetky nyní veřejné osvětlení častěji nesvítí než svítí. Je to velmi nepříjemné, vám občanům i nám ve vedení obce. Ale hledání dalších závad (je jisté, že jich tam je více) a kontrola jednotlivých lamp a kabelů je časově náročná. Práce na opravách budou samozřejmě pokračovat a dojde i k úpravě zapojení tak, aby osvětlení nevypadávalo kompletně všude, ale jen v částech kde bude závada (zkrat). 

Věřím, že pro občany budu mít brzy lepší zprávy.
Josef Petrášek, OÚ Hlincová Hora

 

 

Informace k veřejnému osvětlení na Kodetce – 21.12.2023.

Během posledního cca týdne se podařilo nastavit veřejné osvětlení tak, aby nevypadávala celá Kodetka. Ale zatím jen na úkor toho, že některé lampy (části osvětlení) jsou odpojeny v rozvaděči – jedná se celkem o asi 15 lamp (několik lamp na jedné fázi ze tří v lokalitě západně od rozvaděče ve Vnitřní/Klidné ulici, několik lamp na jedné fázi ze tří v lokalitě východně od rozvaděče).

Vypadá to tedy, že na osvětlení jsou 2 závady, buďto přímo na lampách nebo na kabelech mezi nimi. V rozvaděči samotném už byly některé součásti vyměněné, tam by mělo být vše v pořádku. Zbývá ta horší varianta – najít lampu nebo část kabelu, která/který zkraty a výpadky způsobuje. Varianta zdlouhavá, neboť se musí postupně zkontrolovat jednotlivé lampy, pak je do osvětlení zase zapojit. U kabelů pak změřit všechna pole mezi kabely, zda není kabel v tomto konkrétním místě poškozen. Tato kontrola už v tomto týdnu postupně probíhá, pracuje se na tom, zatím bez úspěchu, bez nalezení závady.

Zatím berme jako úspěch, že veřejné osvětlení funguje na valné většině lamp (na Kodetce I a II je celkem přes 80 lamp) a že v tomto vánočním čase funguje i vánoční výzdoba.

Hledání závady bude pokračovat i zítra a v příštím týdnu mezi svátky koncem roku. Věřím, že se povede závadu/závady brzy nalézt a opravit.

Tam, kde část osvětlení není v provozu, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu.

Děkuji za pochopení.
J
osef Petrášek, OÚ Hlincová Hora