Informace občanům obce

FFP2 respirátory pro občany

Obec zakoupila pro občany Hlincové Hory (trvale hlášené bez rozdílu věku) respirátory FFP2 - specifikace níže.
Jsou připraveny v počtu 4 ks na osobu na obecním úřadu, kde si je lze v úředních hodinách vyzvednout, případně se domluvit na jiném způsobu předání.

FFP2 respirátor

Informace k respirátorům:
Respirátor FFP2 s filtračním efektem min. 98% bránící průniku mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapalných částic.
Tento respirátor třídy FFP2 odfiltruje nejméně 98% pevných částic vdechovaného vzduchu.
Neobsahuje výdechový ventil a lze jej tedy použit pro běžné nošení místo látkových roušek avšak s mnohem větší efektivitou.
Používá také německá armáda.
Baleno po 1ks v samostatné označené folii

Filtrační vrstvy:
Netkaný ochranný povlak
Prachový filtr
Micro-bakteriální filtr
Filtr z nano-vláken
Příjemný materiál, který nedráždí pokožku