Informace občanům obce

Informace obecního úřadu 13.8.2019

Vážení spoluobčané,

oznamuji vám, že zastupitelé ze sdružení HLINCOVKA SPOLU ve složení Josef Petrášek, Ilona Bláhová, Jan Havelka a náhradníci Milena Bergerová, Jaroslav Petrů, Zdeněk Zunt, Pavel Filip, Michal Bumba a Michal Konýček rezignovali k dnešnímu dni na své mandáty zastupitelů obce Hlincová Hora. Tímto přístupem v době, kdy obec čerpá dotaci na přístavbu MŠ HH a finišuje s její dostavbou a v době, kdy obec získala další dotace na významné akce, dochází ke změně ve standardním chodu obce. Naší snahou je neprodleně tuto situaci řešit ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje.  O dalším vývoji vás budu neprodleně informovat.

Karel Fousek, starosta obce