Informace občanům obce

Velmi důležité

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2020 - 2021
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Velmi důležitá informace pro zápis prvňáčků do ZŠ Rudolfov

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2020 - 2021
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy