Informace občanům obce

AED defibrilátor

Automatizovaný Externí Defibrilátor

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.
AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75 %.
Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Přístroj je umístěn ve skříňce na budově obecního úřadu, otevření skříňky je chráněno PIN-kódem. Tento kód sdělí v případě potřeby Zdravotnická záchranná služba při volání na číslo 155 (nebo obecní úřad).
foto umístění AED defibrilátoru