Informace občanům obce

Systém odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora

V rámci zajištění povinné publicity projektu, což je jednou z podmínek poskytovatele dotačního titulu, uveřejňujeme tuto informaci.