Informace občanům obce

Dotace POV 2019

Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019

Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019

Tak jako v minulých letech požádala obec o dotace z Krajského úřadu v rámci „Programu obnovy venkova“ – POV.

Bylo požádáno o tři dotace, jejichž maximální celková výše mohla činit 350 tisíc korun.

 

Dotace úroky z úvěru. Žádáno o 62 tisíc Kč, přiděleno 40 tisíc Kč.

Poskytnuté finance jsou použity na splátky úroků z úvěru poskytnutého na výstavbu objektu obecního úřadu a školky. (Nikoliv její přístavbu)

 

Dotace na opravu obrubníků na Kodetce 1 čtvrtá etapa. Žádáno o 220 tisíc Kč, přiděleno 220 tisíc Kč.

Realizace je plánována na měsíc listopad. V současné době probíhá proces výběru dodavatele díla. Plánovaný úsek oprav viz mapka. Touto etapou bude dokončena výměna obrubníků, které byly téměř zničené nebo silně poškozené.

 

Dotace na „Výstavbu obecního altánu“. Žádáno o 67 tisíc Kč, přiděleno 60 tisíc Kč.

Realizace této stavby byla zdržena díky prověřování samotné žádosti o dotaci a souvisejících povolení, o které požádal občan obce Hlincová Hora. V současné době bylo prověřování ukončeno a obec obdržela vyjádření Krajského úřadu (viz. Rozhodnutí o stížnosti- potvrzení postupu- Hlincová Hora) a stavebního úřadu Rudolfov (viz. Městský úřad Rudolfov odbor výstavby). Z těchto dokumentů plyne, že obec může přikročit k realizaci i této stavby.

Všechny stavby podporované dotacemi z programu POV Krajského úřadu musí být ukončeny do 31. 12. 2019