Informace občanům obce

Požár lesa

Dne 16.8.2022 v odpoledních hodinách došlo v lese pod Kodetkou (pod Jižní ulicí) k požáru, na ploše cca 1200-1300 m2. Požár likvidovali hasiči z Č.Budějovic. Dne 17.8.2022 dopoledne pak zaměstnanci obce a poté znovu i hasiči umořili doutnající ložiska ohně snad definitivně.

 Příčina požáru je zatím neznámá, asi nedbalost (doufejme, že ne úmysl).

V každém případě za stávajícího počasí a sucha je nutná obezřetnost a opatrnost při manipulaci s jakýmkoliv možným zdrojem vzniku požáru. Při pohybu v lese a jeho blízkosti buďte všímaví k výskytu dýmu či ohně.

V souvislosti s likvidací požáru patří kromě hasičů poděkování za zjištění a ohlášení požáru p. Zatloukalovi a p. MUDr. Fouskovi za poskytnutí pozemku pro trasu vedení hadic od hydrantu v Okružní ulici.

Josef Petrášek, starosta obce

Požár lesa  Požár lesa