Informace občanům obce

Informace o poplatcích v r. 2023

Místní poplatky pro rok 2023 :

Poplatek odpady (trv.hlášená osoba / nemovitost) : 700 Kč

Poplatek za psa : 1.pes = 400 Kč, 2.pes a další = 600 Kč

Poplatek za psa (důchodce) : 1.pes = 150 Kč, 2.pes a další = 200 Kč


Poplatky jsou splatné do : 31.3.2023

Lze platit hotově či kartou na obecním úřadu 
nebo
převodem na účet 460947/0300 (variabilní symbol=číslo popisné/evidenční)

Známku obdržíte na OÚ hned při zaplacení (hotovost či karta) nebo vyzvedněte na OÚ od následujícího dne po odeslání platby na účet.