Informace občanům obce

Nabídka - testování paměti

Nabídka služby pro občany obce: 

Vzhledem k tomu, že jsme jediné kontaktní místo České alzheimerovské společnosti na českobudějovicku  a navíc Domov pro seniory Máj je velmi blízko Vaší obce, domnívám se, že by tato nabídka mohla být pro Vás zajímavá.
Jedná se o testování paměti. Testování probíhá zdarma a je pro všechny věkové kategorie dospělých.
Navíc nabízíme i poradenství pro lidi, kteří pečují o své blízké/seniory  v domácím prostředí.
Na konzultaci a na testování je nutné se telefonicky objednat. Kontakt je uveden v příloze.

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.
Vedoucí sociálního úseku
Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.
IČO: 71173064
Větrná 731/13
370 05 České Budějovice

email: d.dvorackova@ddmajcb.cz
Mobil: +420 601 577 631
Tel: +420  388 902 118
Domov Máj

testování paměti