Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 11. 12. 2014 usnesením č. 25 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

Čl. 1 Sběr a shromažďování rostlinných zbytků 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. 1. 2015 lze předávat pověřené osobě provádějící pojízdný sběr.

Čl. 2 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Plné znění a přílohu najdete v přiložených souborech

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Vyhlaska-c1.pdf 38.1 Kb