Zápisy zasedání ZO

Jednání zastupitelstva 28. 04. 2020 - záznam

Záznam z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora