Informace občanům obce

Horní hřiště

V minulých dnech byla dokončena údržba a oprava horního hřiště - zbaveno plevele a drnů, doplněn materiál povrchu a vyrovnán povrch hřiště.
Nic nebrání sportování, dokonce ani šero či pozdní hodina - stále je funkční osvětlení, které bylo využíváno v zimě pro bruslení. 

Horní hřiště po údržbě