Informace občanům obce

Informace k natáčení projektu "Král Šumavy" - Lustenek

Projekt „Král Šumavy“ – natáčení Lustenek
Koncem srpna a v září 2023 bude probíhat v zámku (Děkanském dvoře) Lustenek natáčení televizní minisérie „Král Šumavy“ (příběh na motivy románu Jana Žáka o skutečné postavě převaděče Josefa Hasila, který byl pro svou činnost v 50. letech pronásledován). Zámek bude adaptován do podoby základny jednotky pohraniční stráže. Tuto minisérii režíruje David Ondříček, produkce LUCKY MAN PRODUCTION s.r.o. .

Přípravné práce a samotné natáčení mohou způsobit občanům Hlincové Hory a Rudolfova dočasné a občasné omezení běžného provozu v této lokalitě.

Občanů Hlincové Hory se bude týkat jen částečné omezení provozu na cyklostezce (cyklostezka uzavřena nebude (až na krátké uzavření 2x po cca hodině), bude jen zúžen pruh pro pohyb pěších a cyklistů) a v části Kodetka III snad jen zvýšený ruch a zvuky související s natáčením (natáčet se ale bude jen v prostoru zámku Lustenek).

Proto informujeme občany o termínech a možném omezení v souvislosti s natáčením:

  • Přípravné práce produkce u Lustenku začnou 28.8.2023 ráno kolem 8. hodiny. Během příprav se bude po části cyklostezky (mezi Rudolfovem a Lustenkem) pohybovat cca 10 lidi a cca 4 auta, z toho jedno nákladní pro zavoz stavebního materiálu a nábytku. V nočních hodinách bude lokace hlídána. Příprava natáčení bude probíhat od 28.8.2023 do 14.9. 2023. Ještě před tímto termínem bude cyklostezka ze strany od Hlincové Hory vybavena značkami upozorňujícími na omezení provozu, zúžení stezky a pokyny ke zvýšení opatrnosti.
  • Natáčení začne 15.9.2023 ráno. Nájezd techniky na lokaci proběhne již 14.9.2023 v odpoledních hodinách. Bude se jednat o cca 20 dodávek do 3,5 t a jednoho auta 7,5 t (vyloží náklad a odjede jinam). Po dobu vykládky tohoto vozu bude pravděpodobně cyklostezka na cca hodinu zablokována. Snahou produkce bude zaparkovat veškerou techniku do dvora areálu. 2 vozy produkce pro přepravu lidí ze zázemí produkce budou stát na kraji cyklostezky při zachování průjezdu a průchodu pro cyklisty a pěší. Asi 10 osobních vozů bude zaparkováno buďto v areálu Lustenku nebo na přilehlé louce ve vlastnictví děkanství.
  • Natáčení na lokaci by mělo probíhat od 15.9.2023 do 21.9.2023. Jedná se o denní i noční natáčení. Štáb čítá cca 50 lidí. Největší ruch nastává hodinu před začátkem natáčení a v momentě ukončení směny. Zvýšený provoz bude v ul. Děkanská (Rudolfov), a rezidenti budou obesláni dopisem do schránek. Během natáčení bude na místě pořádková služba  a vozy zaparkované na okraji cyklostezky budou výstražně označeny. Jedno noční natáčeni (mělo by být dne 18.9.2023) proběhne s filmovou střelbou. Bude také ohlášeno na Policii ČR.
  • Likvidace a odvoz materiálu z Lustenku by probíhala od 22.9.2023 do 28.9.2023 a na lokaci bude stejný provoz jako při přípravě. Opět bude cca na hodinu zablokována cyklostezka pro naložení velkého vozu 7,5t. Po likvidace bude provedena kontrola stavu cyklostezky.

Obecní úřad Hlincová Hora


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nataceni-kral-sumavy-dopis-rezidentum.pdf nataceni - dopis 605.9 Kb
nataceni-kral-sumavy-seznam-aut.pdf nataceni - auta 673 Kb