Informace občanům obce

Komunální odpad

Do 31.3.2021 je splatný poplatek za komunální odpad (500 Kč/rok za trvale přihlášenou osobu nebo za objekt bez trvale hlášených osob) - lze zaplatit přímo na obecním úřadu nebo převodem na účet 460947/0300.

Kdo platil převodem na účet, může si následně vyzvednout známku na popelnici (a tašky na tříděný odpad) na OÚ v úředních hodinách. 

Bez vylepené známky nemusí být komunální odpad v úterý 6.4.2021 svozovou firmou převzat.
Známku lze tedy vyzvednout na OÚ ještě ve čtvrtek 1.4. dopoledne a v úterý 6.4. dopoledne.