Informace občanům obce

Mimořádný svoz BIO odpadu

Vzhledem k nejednoznačné formulaci o změně termínu svozu bio-odpadu bude v úterý 16.6. proveden mimořádný svoz. Řádný svoz bio pak proběhne vždy v pondělí sudého týdne, tj. nejblíže 22.6.. Svoz komunálního odpadu se nemění, tj. vždy v úterý sudého týdne (nejblíže 23.6.). Podrobný popis a termíny svozu viz https://www.hlincovahora.cz/urad/informace-obcanum-obce/svoz-odpadu.html